Ekonomer: Gör experiment med minimilöner

Det finns inte så mycket forskning om minimilöner och effek­ten på integration och sysselsättning. Ett sätt att förbättra ­kunskapen är regelrätta experiment, skriver nationalekonomerna Mats Hammarstedt och Per Skedinger.

Publicerad
Annons

Sverige står inför utmaningen att integrera stora grupper nyanlända flyktingar på arbetsmarknaden. Detta kommer med säkerhet att kräva rejäla utbildningsinsatser. Flyktingarnas relativt låga utbildningsnivå kombinerat med deras rela­tivt höga ålder vid tiden för invandring innebär att enbart utbildningsinsatser knappast löser integra­tionen. Även andra åtgärder är nödvändiga för att sänka trösklarna på arbetsmarknaden. Förslag på sådana åtgärder har inte saknats. Några av de oftast förekommande är att sänka ingångs­lönerna samt att skapa nya typer av ”enkla jobb” för lågutbildade flyktingar och andra nyinträdande på arbetsmarknaden.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons