”Farliga ämnen måste fasas ut”

Att vi måste ha ett livscykelperspektiv när det gäller byggprodukter är självklart. Men en grundförutsättning är att produkterna inte innehåller ­kemiska ämnen som vi i stället bör fasa ut ur våra kretslopp, skriver fyra debattörer knutna till Basta Online respektive IVL Svenska Miljöinstitutet.

Publicerad
Fredrik Sandberg/TT
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Annons

Det är positivt att ÅF och Golvbranschen har utrett det miljö­arbete som system som Basta är involverat i, men det är viktigt att inte blanda ihop begreppen och det vore olyckligt om det seriösa arbete som bedrivs hos bygg­materialtillverkare och leverantörer reduceras till att omnämnas som en ”miljöstämpel” (11/4).

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons