Timbuktu: ”Jag blev mobbad”

Jason Diakité och Matilda Westerman har skrivit en bok om barns rättigheter.
Jason Diakité och Matilda Westerman har skrivit en bok om barns rättigheter. Foto: Ari Luostarinen

I januari i år blev barnkonventionen lag i Sverige. Nu har rapparen Timbuktu skrivit en bok om barns rättigheter tillsammans med Matilda Westerman.

Mia Sjöström
Publicerad

”Du har rätt” heter boken som Timbuktu, eller Jason Diakité som han egentligen heter, har skrivit tillsammans med Matilda Westerman.

Boken handlar om FN:s konvention om barnets rättigheter som bland annat innebär att barn har rätt till ett bra liv, en bra uppväxt och utbildning. Barn har även rätt till lek, vila och fritid och de ska slippa bli mobbade, diskriminerade eller tvingas till barnarbete.

– Vi har skrivit berättelser ur våra egna liv som har med de olika artiklarna i barnkonventionen att göra. Vi hoppas att det gör så att barn vill läsa och bli inspirerade, säger Jason.

Matilda Westerman och Jason Diakité tycker att Malala Yousafzai och Greta Thunberg är bra förebilder. Foto: Ari Luostarinen

Ända sedan Jason lärde sig läsa som liten har han drömt om att skriva en bok, men han trodde länge att det var för svårt. Det berättar han för SvD Juniors juniorreportrar Ludvig och Leo.

Ludvig: Varför tycker ni att det är viktigt att barn får lära sig om sina rättigheter?

– Det är avgörande för att kunna påverka sitt liv och samhället. Barn behöver veta vilka krav man kan ställa på vuxna. För det är de vuxnas ansvar, inte barnens, att se till att alla barn får sina rättigheter tillgodosedda, säger Matilda.

– Ni som är barn i dag kan förändra och förbättra världen. Jag hoppas att boken kan inspirera er till att våga utmana hur saker och ting är, säger Jason.

Leo: Tror ni det kommer att förändra för barn i Sverige att barnkonventionen har blivit lag här?

– Lagen har stor betydelse för barn i Sverige, men jag tror att det kommer att ta lite tid innan vi ser på vilket sätt, säger Matilda.

Ludvig: Har ni några tips för att stoppa mobbning i skolan?

– Tumregeln är att alltid stå på de svagas sida. Om man ser någon som blir utsatt ska man alltid säga till en vuxen och man kan också fråga hur personen mår. Om man vågar kan man även säga till de som mobbas att de måste sluta, säger Jason.

Han berättar att när han gick i femman blev han mobbad för sin hudfärg av tre killar i klassen. De mobbade även andra på skolan för andra saker, men ingen lärare gjorde något åt det då.

– Det står i skollagen att elever inte får bli illa behandlade i skolan. Det är de vuxnas ansvar att förhindra mobbing. Det finns även en barn- och elevombudsman som man kan anmäla mobbning till, säger Matilda.

Leo: Hur kan man som barn engagera sig om man vill förändra något?

– Tänk ut vilket problem du vill göra något åt, hur du vill förändra det och hitta andra som känner som du. Det kan vara andra barn eller en organisation. Det är skönare att vara fler som kämpar tillsammans, säger Jason.

Prova SvD Juniorjunior.prenservice.se