”Stor risk för att pengar slängs i sjön”

Om framtiden inte utvecklas så gynnsamt som debattörerna Zetterberg och Henryson menar, skulle det innebära att de åtgärder som genomförts inte får någon påverkan på utsläppen. Det skriver företrädare för Konjunkturinstitutet i en replik.

Publicerad
Att införa kraftiga och långsiktiga justeringar av svensk klimatpolitik, som kräver en ljus framtid, är en riskfylld strategi, skriver Svante Mandell och Björn Carlén, Konjunkturinstitutet.

Att införa kraftiga och långsiktiga justeringar av svensk klimatpolitik, som kräver en ljus framtid, är en riskfylld strategi, skriver Svante Mandell och Björn Carlén, Konjunkturinstitutet.

Foto: Lars Pehrson
Annons

Lars Zetterberg och Jessica Henryson menar att reformeringen av EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS) gör att nationell och lokal politik riktad mot svenska företag inom utsläppshandelssystemet numera sänker systemets totala utsläpp av växthusgaser och att detta skulle motivera långtgående förändringar av den svenska klimatpolitiken (SvD Debatt 27/9). Regeringen noterade denna potentiella effekt och gav därför i vintras Konjunkturinstitutet i uppdrag att studera frågan.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons