”Fel att slopa stöd till arbetet mot segregation”

Planerade satsningar på ökad samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhället när det gäller integration riskerar att dras tillbaka. I Moderaternas och Kristdemokraternas budget dras en halv miljard i satsningar mot segregation tillbaka. Ett dumsnålt beslut som helt tycks sakna konsekvensanalys, skriver flera debattörer.

Publicerad
Annons

2015, när ett stort antal människor på flykt sökte sig till Sverige, växte en folkrörelse fram. När behovet var som störst och det offentligas kapacitet inte räckte till fanns civilsamhället där som en sorts krisberedskap. Civilsamhället räddade oss från den befarade systemkollapsen.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons