Skolelev: Inför psykiskt välmående i läroplanen

Jag har gått elva år i skolan. Men inte på något sätt har jag blivit informerad om hur man som elev ska orka hålla hoppet uppe och kämpa. Det skriver gymnasieeleven Elvira Kempe, som menar att psykisk ohälsa behöver ingå i läroplanen.

Publicerad
Berit Roald/TT
Foto: Berit Roald/TT
Privat
Foto: Privat
Annons

I Sverige råder skolplikt, i nio obligatoriska skolår, där syftet är att varje individ ska lära sig sådant som förhoppningsvis underlättar för framtida studier. Därefter väntar för de flesta tre krävande gymnasieår. Under alla dessa terminer har Sveriges elever under högstadiet i genomsnitt 30 lektionstimmar per vecka. Är det då inte provocerande att läroplanen inte ägnar en enda timme vars syfte är att motverka det ökade samhällsproblemet vid namn psykisk ohälsa?

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons