8 exempel på ung fotokonst gjord med gammal teknik

Åtta olika fotografiska tekniker, några med anor från 1830-talet, visar åtta masterstudenter som nu går ut Akademin Valand. Minnets och glömskans rörelser utgör ett bärande tema i flera av de verk som visas i utställningen ”Examined & Exposed” på Cecilia Hillström Gallery.

Uppdaterad
Publicerad
Annons

Det isländska landskapet är ett återkommande motiv i David Arnar Runólfssons arbete. Han lyfter fram platsens geologiska särdrag och ser naturen i ljuset av historien, vilket innebär att han intresserar sig för hur omgivningen och klimatet har format människors föreställningar och självbild genom århundradena. Inte minst finns intrycken av glaciärernas mäktiga närvaro speglad i både litteraturen och bildkonsten, vilket ger ingångar till relationen mellan landskapet och platsens invånare. I bilderna som visas här vänder David Arnar Runólfssons på perspektivet och skildrar istället människans närvaro i form av hus och byggnader. Han skriver därigenom in sig i en fotografisk rörelse kallad ”new topographics”, som redan i mitten av sjuttiotalet riktade kameran mot de synliga spåren av människans påverkan på miljön – något som har blivit allt mer akut.

Minnets och glömskans rörelser utgör ett bärande tema i flera av de verk som visas i utställningen ”Examined & exposed”. Återkommande är också fascinationen för den fotografiska processens materialitet och viljan att söka sig mot en punkt där tillblivelse och utplåning möts. Alla tre aspekterna framträder i Hanna Giles bilder i ”The nature of memory” – ett verk som rymmer en personlig problematik där en nedsatt förmåga att komma ihåg skapar luckor av oklarhet. Närmast som en form av besvärjelse fotograferade hon under loppet av ett år en plats som hade fått en särskild betydelse i hennes liv. Negativen grävdes ned och beroende på vilken årstid de låg i jorden bröts materialet ned i olika grad. I fotografierna finns det ursprungliga motivet bevarat enbart som fragment och bilderna är både spår av den fysiska upplösningen och metaforer för minnets otillräcklighet.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons