Helena Granström:Gudsperspektiv ger fysiker huvudbry

I försöket att med kvantmekanik och relativitetsteori förklara universum vill fysiker upprätthålla en objektivitet oberoende av den enskilda observatörens lokala perspektiv. I en ny bok ifrågasätter Amanda Gefter möjligheten att uppnå ett sådant utifrånperspektiv.

Publicerad
Amanda Gefter.

Amanda Gefter.

Foto: Webb Chappell
Annons

Är en elektron en våg eller en partikel? Niels Bohr, en av kvantmekanikens anfäder, besvarade frågan med emfas: Ja! Elektronen, liksom fotonen eller vilket som helst annat kvantmekaniskt objekt, uppträder ibland som en våg och ibland som en partikel – vilket bestäms av kontexten. Elektronen är en våg – eller, den är en partikel. Perspektiven är varandra ute­slutande, och samtidigt kan inget sägas vara sannare än det andra. Inget av dem kan heller sägas vara uttömmande – de är komplementära, i be­märkelsen att de kompletterar varandra.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons