”Därför tipsade jag medierna om fallet Kevin”

Bristen på vetenskaplig granskning av forskares råd i rättsfall visar att vi här har en lucka i systemet som är möjlig för hänsynslösa individer att utnyttja. Det var detta systemfel jag önskade visa på genom att ta fram och tipsa nyhetsredaktioner om fallet Kevin, skriver docent Rickard L Sjöberg.

Publicerad
Annons

Hur forskningsresultat inom medicinens men också beteende­vetenskapernas område publiceras och hanteras är relativt strikt reglerat i västvärlden. Systemets kärna utgörs av noggranna förhandsgranskningar av vetenskapliga arbeten som rapporterar nya resultat. Utan att ha gått igenom sådana kritiska granskningar, vilka under akademiska tidskriftsredaktioners överinseende oftast pågår i månader och ibland år, blir det ingen publicering. Den forskare som i sådana sammanhang väljer att ljuga, till exempel om någon viktig detalj i sina resultat, riskerar att utsättas för ytterligare granskningar och utredningar för misstänkt forskningsfusk.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons