Annons

Återbruk är framtiden – fastighetsbranschen på tårna

Sandra Holmström, hållbarhetsspecialist (t.v.) och Sönke Leve, återbrukssamordnare på Fabege (t.h.).
Sandra Holmström, hållbarhetsspecialist (t.v.) och Sönke Leve, återbrukssamordnare på Fabege (t.h.). Foto: Jessica Björkwall

Fastighetsbranschen står för cirka 20 procent av Sveriges klimatutsläpp. En del av lösningen för att vända på detta ligger i att ta ett rejält krafttag för att återbruka fullgott byggmaterial och interiör som idag blir avfall efter demontering. Fastighetsbolaget Fabege tar ett stort kliv framåt genom att vara först ut med att skapa en återbrukshubb.

I Solna Business Park i norra Stockholm har en 2 000 kvadratmeter stor lagerlokal öppnat portarna till en återbrukshubb i en av Fabeges fastigheter. Här är 1 200 pallplatser fyllda av högkvalitativt material och produkter redo att användas i företagets ny- och ombyggnationer. Den gemensamma nämnaren är att allt ska återbrukas.

– Vår Återbrukshubb tar in allt från byggmaterial till inredning. Nu i starten tittar vi på vad vi själva använder i våra byggprojekt och vilka material som är lättast att återbruka. Allt går igenom noggranna kontroller av oss för att säkerställa kvaliteten innan materialet kan gå vidare ut till våra byggentreprenörer och få nytt liv någon annanstans, säger Sönke Leve, återbrukssamordnare på Fabege.

Fabege har sedan flera år tittat på hur de kan arbeta mer cirkulärt och på så vis bidra till en grönare omställning inom fastighetsbranschen. Företaget siktar på att halvera sina utsläpp år 2030 och har även ett cirkularitetsindex på 20 procent, alltså hur mycket material som minst ska återbrukas vid alla ombyggnadsprojekt – något som tidigare inte mätts inom fastighetsbranschen. Att skapa en Återbrukshubb blev ett prioriterat steg för att nå den målsättningen.

– Vi började titta efter möjliga lösningar och kunde nyttja en av våra egna fastigheter som stod tom. Den var perfekt för ändamålet. En rolig parentes är att själva fastigheten också kommer att återbrukas i framtiden. Stommarna ska demonteras och placeras i nya projekt, säger Sönke Leve. 

Målsättningen med Återbrukshubben är att den ska fungera som ett byggvaruhus. Vid ombyggnation eller nyproduktion ska entreprenörer kunna använda material från hubben, istället för att köpa in helt nytt. Fördelarna blir ekonomiska, tidseffektiva och klimatmässiga.

– Vi ställer höga krav på demontering och paketering för allt som kommer in till Återbrukshubben. Allt ska ske varsamt och noggrant så inget går sönder. Det är viktigt att våra entreprenörer är nöjda med det de tar in i sina projekt härifrån, säger Sandra Holmström, hållbarhetsspecialist på Fabege. 

Intresset för hubben är redan stort och målsättningen framåt är ambitiös.

– Vi har studiebesök flera gånger i veckan av externa intressenter från andra företag, arkitekter och kommuner. Det märks att branschen är på tårna och genom att vi är transparenta med hur vi jobbar kan vi inspirera andra till att göra samma sak, avslutar Sönke Leve.

– Just nu är Återbrukshubben för internt bruk för att säkerställa att allt fungerar som det ska. Men vi vill öppna upp den externt. I framtiden tror jag vi kommer se fler hubbar, men också fler direkta återbruk där man tar material från en demontering och direkt applicerar i ett nytt projekt. Det blir som Tinder för hus där man får en direkt match av material som behövs från en redan existerande fastighet, säger Sandra Holmström.