Annons

En svag styrelse riskerar företagets framtid

Att hålla ett företag på rätt kurs är avgörande, och ansvaret ligger på styrelsen. En svag styrelse utan förmågan att ta rätt beslut vid rätt tillfälle riskerar inte bara företagets framtid, utan även investerarnas pengar.

För Matthew Smith, chef för Hållbarhetsanalys på SPP, är det avgörande hur börsnoterade företag leds och styrs eftersom det i slutändan påverkar det kapital som SPP förvaltar.

Det finns tusentals exempel där företag på grund av dåliga beslut drabbats av uteblivna resultat, varsel eller rentav konkurser. Att ett företag missköts grundar sig oftast i en svag styrelse som inte besitter tillräckligt med kunskap för att hantera alla företagets frågor.

För Matthew Smith, chef för Hållbarhetsanalys på SPP, är det avgörande hur börsnoterade företag leds och styrs eftersom det i slutändan påverkar det kapital som SPP förvaltar. Dialogen med bolagen som SPP äger är därför viktig för att få grepp om styrning och ledning.

– En styrelse har ansvar för att företaget ska gå bra. De har också makten att bestämma vem som ska vara vd. Därför är det av stor betydelse att det i styrelsen finns människor med olika sorters kunskaper och med ett perspektiv från andra delar av näringslivet, säger Smith.

Avgörande med god bolagsstyrning

När det kommer till hållbarhetsarbetet är det avgörande med god bolagsstyrning. Genom att ha kontroll över företagets olika delar, allt från leverantörer till nöjda anställda, blir det lättare att driva ett effektivt arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor i fokus.

– Det som har skett de senaste tjugo åren är att ägarna har fått en större roll. Företag ska generera vinst och samtidigt ha en positiv påverkan på samhället. Det finns ingen motsättning i det. Tvärt om. Det finns enorma värden att hämta och risker att minska, säger Smith.

För SPP innebär begreppet ägarstyrning flera olika saker. Dels att olika förvaltare själva är med och för en dialog med företag men även att delta i valkommitté-arbete för att rätt kompetens ska finnas runt styrelsebordet.

– Vi investerar inte bara i företag som har kommit långt på sin resa, utan vi arbetar även med företag som har en bit kvar. Där kan vi verkligen påverka och vara med att utveckla företaget. Många av våra förvaltare har arbetat med företag i flera år och har byggt upp värdefulla relationer som möjliggör god insyn i hur arbetet fortskrider över tid, säger Smith.

Hur ställer sig företag till ert engagemang?

– De flesta bolag är väldigt positiva till vårt engagemang. När vi har en bra relation till ett företag innebär det att vi lättare kan ställa krav. De flesta bolag har förstått att de måste ta tag i frågor som hållbarhet, säger han.

Vill du vet mer om hur du kan placera dina pengar hållbart? Läs här.