ANNONS
Scrolla ner till SvDScrolla ner till SvD

”Lagstifta om att barn måste röra på sig”

Idrottslektionerna täcker bara 3 procent av barns totala rörelsebehov fastställt av WHO, skriver artikelförfattaren.
Idrottslektionerna täcker bara 3 procent av barns totala rörelsebehov fastställt av WHO, skriver artikelförfattaren. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Föräldrar som inte skickar sina barn till fysisk träning bör få en påhälsning av sociala myndigheter. Det finns inga rationella argument för att barns intellektuella och fysiska utvecklingsbehov ska behandlas olika, skriver professor Michail Tonkonogi.

Publicerad

Vetenskapliga studier och en ny FN-rapport ger en samstämmig bild att barn och unga i Sverige rör sig för lite idag. Med tanke på den avgörande betydelsen som fysisk aktivitet i unga år har för hälsa kan såväl mänskliga som samhällsekonomiska effekterna när de ”stillasittande” generationerna växer upp bli ohållbara. Rörelse i unga är exempelvis avgörande för att bygga upp ett starkt skelett. Redan idag ligger Sverige sämst i världen vad gäller förekomsten av benskörhet. Hur läget kan bli när dagens stillasittande barn når mogen ålder är skrämmande att tänka på.

Medierna har varit flitiga med att sprida ut budskapet om att barn inte rör sig tillräckligt. Detta har gett upphov till att ett antal projekt som syftar till att motivera unga till fysisk aktivitet har startats upp. Dessa insatser från civilsamhällets sida är mycket lovvärda men frågan är om de verkligen har potential att lösa problemet. Centrum för Idrottsforskning som på uppdrag av regeringen genomfört en undersökning kring de barn och unga som inte rör sig tillräckligt i skolan och på fritiden visade att en betydande andel barn och unga inte är tillräckligt involverade i fysiska aktiviteter. Föga förvånande är det barn som kommer från marginaliserade grupper som drabbas hårdast. De barn som smiter från idrottslektionerna i skolan är samma barn som inte uppskattar mattelektionerna heller. Dessa socioekonomiskt svaga grupper är erkänt svåra att nå med motiverande och stimulerande insatser.

Laddar…