”Flyktingar från Ukraina bör få tillgång till SFI”

Ukrainska flyktingar som anlänt med buss till Globen­området den 22 mars.
Ukrainska flyktingar som anlänt med buss till Globen­området den 22 mars. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

För att öppna dörren till det svenska språket krävs att begränsningarna i massflykts­direktivet tas bort och inte längre hindrar flyktingarna från Ukraina från att läsa SFI. Det skriver företrädare för ABF Stockholm.

Publicerad
Annons

Flyktingarna från Ukraina omfattas i dag av EU:s nya massflykting­direktiv. Direktivet har aldrig prövats tidigare och vi börjar redan se konsekvenserna av det snabba införandet här i Sverige. Personer från Ukraina som har fått uppehålls­tillstånd med tillfälligt skydd räknas enligt skollagen som bosatta i Sverige, men precis som för asyl­sökande är deras rätt till utbildning begränsad. De har varken rätt till SFI, svenska för invandrare, eller komvux. Processen för massflyktingar att få uppehålls­tillstånd och att få börja arbeta i Sverige har snabbats upp avsevärt jämfört med vanliga asyl­processer. Och barn och ungdomar ges direkt rätten att gå i svensk skola. Men samtidigt får alltså vuxna flyktingar från Ukraina inte likvärdiga rättigheter när det gäller studier inom SFI – själva nyckeln till det svenska språket. Detta skiljer nyanlända ukrainska mass­flyktingar som beviljats uppehålls­tillstånd från de flyktingar som med stöd av annan lagstiftning beviljats asyl i Sverige.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons