Recension

Makt utan mandat. De policyprofessionella i svensk politikSveriges dolda makthavare

Den växande gruppen ”policyprofessionella”, som bedriver politik utan att själva vara politiker, diskuteras i en ny bok. Men resonemanget präglas av just det boken vill kritisera – otydlighet, skriver Tommy Möller.

Publicerad
Annons

Vem har egentligen makt i dagens Sverige? Även om frågans komplexitet är stor vet vi med säkerhet en sak: en tydlig tendens är att de centrala statsorganen som bär upp vår parlamentarism har förlorat makt till EU såväl som till kommuner, liksom till myndigheter och företag. Och, inte minst, till lobbyister.

I boken ”Makt utan mandat. De policyprofessionella i svensk politik” av Christina Garsten, Bo Rothstein och Stefan Svallfors riktas uppmärksamheten inte bara mot lobbyisterna utan mot hela den växande grupp professionella aktörer som i olika roller och i varierad grad bedriver politik utan att själva vara politiker. Dessa ”policyprofessionella” kan vara medarbetare till statsråd, pr-konsulter, utredare på intresseorganisationer eller tankesmedjor. Gruppen beräknas omfatta minst 2 500 personer, varav nästan alla är verksamma i huvudstaden och oftast har statsvetenskap eller nationalekonomi som huvudämne i sin akademiska examen. Bokens titel syftar på att det är demokratiskt problematiskt att dessa icke folkvalda aktörer utövar politisk makt. Tesen är att de ”policyprofessionella” ägnar sig åt maktutövning på ett otydligt, osynligt och oansvarigt sätt.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons