Fler spetsutbildningar behövs på gymnasiet

Spetsutbildningar på gymnasiet bör permanentas – och bli fler. Reglerna behöver också ändras så att studierna ger meritpoäng för universitetskurser. Det skriver tre professorer tillsammans med Göran Hillgren, ordförande Föreningen för Sveriges Spetsutbildningar.

Publicerad
Annons

Regeringen inrättade från och med höstterminen 2009 försöksverksamhet med spetsutbildningar som ska ge ungdomar med fallenhet och intresse för teoretiska studier möjlighet till fördjupning och breddning i matematik, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller humaniora. Det harmonierar med skollagen (3 kap, 3 §) som stipulerar att elever som lätt når grundläggande kunskapskrav ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons