Oansvarig strutspolitik i allvarlig fråga

Publicerad
Annons

Replik | Hotet från öst
På SvD Brännpunkt den 25 november framför Magnus Hörnqvist och Janne Flyghed starka anklagelser mot vår artikel på SvD Brännpunkt den 17 november. I sin kritik går de anmärkningsvärt långt över gränserna för saklig debatt. Det anförs inga empiriska resultat som strider mot våra slutsatser; vissa av de benämningar som används, t ex ”fantasier av forskare”, utgör i själva verket förtal.
Eftersom deras resonemang är grundat på en ideologisk övertygelse (och reklam för sin nya bok) bortser Hörnqvist och Flyghed från ökade hotbilder som inte passar in i deras världsbild: de ser roten till allt ont i en repressiv stat som kopplar ihop enligt dem orelaterade fenomen för att göra medborgare till alltmer kringskurna objekt.
De anser t ex att fenomen som droger, terrorism, och organiserad brottslighet inte är nämnvärt relaterade, utan att själva belägga detta påstående.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons