Ändra sjuklöneansvaret gagnar inte företagen

Förslaget till ändring av sjuklöneansvaret är ogenomtänkt. Vid finansiering av statens ökade kostnader via arbetsgivaravgiften kommer bördan av detta att fördela sig annorlunda än kostnaderna: Det blir en förskjutning av kostnaderna från kommuner och landsting till privat sektor, skriver Finn Bengtsson (M).

Publicerad
Annons

Sedan den allmänna sjukförsäkringen infördes 1955 har Sverige strävat mot så lika förmåner som möjligt för olika arbetstagare. Privata och offentliga arbetsgivares lika ansvar vid arbetstagares sjukdom gäller också. Vi har därför ett system med en två veckors sjuklöneperiod som finansieras av alla arbetsgivare, men som inleds med en karensdag där arbetstagaren tar sitt ansvar. Alla arbetstagare stimuleras då till arbete framför frånvaro när så är möjligt och sjuklöneansvaret stimulerar alla arbetsgivare till att förbättra arbetsmiljön. Denna tanke antogs av såväl parterna som regering och riksdag i bred enighet i början av 1990-talet.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons