Claudia Lindén:Rasande uppgörelse med männens värld

Hon disputerade som en av de första kvinnorna i Europa och skrev en skoningslös stridsskrift mot patriarkatet. Den sedan nedtystade och bortglömda Helene von Druskowitz är värd att återupptäcka.

Claudia Lindén
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Ibland händer det att dammet virvlar upp från äldre texter som då plötsligt blir synliga igen. Som sentida läsare kan vi då förvånas över att finna en radikalitet som vida överskrider vår egen. Hur var det möjligt att formulera något sådant här – då? Helene von Druskowitz ­”Pessimistiska kardinalsatser. Vademecum för de friaste andarna” (övers: Peter Handberg, Ersatz) från 1905 är en sådan text. Det är en radikal upp­görelse med sin tids maskulina kultur, religionen och den rådande världsordningen, men också en skiss till en alternativ ordning där kvinnorna är ­representerade på alla nivåer och tillåts utöva ett avgörande inflytande.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons