Ny koststudie görs på elitidrottande kvinnor

Forskningsprojektet ”Unga kvinnor och låg energitillgänglighet” ska ge svar på varför många elitidrottande kvinnor äter för lite i förhållande till den energi de förbrukar under träning och tävling. Studien skall också ta fram verktyg för att arbeta förebyggande med ätstörningar.

Publicerad
Åsa Segerström leder forskningen för koststudien. World Village of Women Sports är ett forsknings- och utvecklingscenter med fokus på kvinnors idrott.

Åsa Segerström leder forskningen för koststudien. World Village of Women Sports är ett forsknings- och utvecklingscenter med fokus på kvinnors idrott.

Foto: MIKAEL WALLENTIL ÅSTRÖM
Annons

Forskningen syftar till att finna elitidrottande kvinnor med låg energitillgänglighet – LEA (Low energy availability) – och studera deras ämnesomsättning. Projektet är ett samarbete mellan Lunds och Köpenhamns universitet.

Energin som finns kvar efter träning ska räcka till för att reglera kroppens organ. LEA kan leda till förlorad menstruation, minskad bentäthet, ökad skadefrekvens samt hjärt– och kärlsjukdomar. Individer med LEA riskerar också att drabbas av anorexi.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons