Ronny Ambjörnsson:Östliga vindar blåste liv i Europa

Genom att uttolka det samtal som fördes i ett Europa i vardande ringar Sture Linnér i boken ”Europas ungtid” in hur den europeiska identiteten uppstod. Han finner att Europas egenart skapades genom ett östligt inflytande – och samtidigt i kontrastering mot Asien.

Ronny Ambjörnsson
Publicerad
Annons

Ett ämne som ofta diskuterades i det tidiga 1900-talets folkrörelser gällde livets mening. Vad är lycka? Vad menas med ett gott liv? – det är frågor som återkommer i protokoll från nykterhetsloger, studiecirklar och fackföreningar. I godtemplarlogen Skärgårdsblomman, i Holmsund utanför Umeå, anordnades på 20-talet en omröstning om Är livet värt att leva?, en fråga som majoriteten besvarade med nej. Protokollet rapporterar: ”fann mötet att livet inte är värt att leva”. Denna fråga ställdes upprepade gånger inte bara i Skärgårdsblomman utan även i andra loger och föreningar. Det vanligaste svaret är emellertid inte nej utan ”diskussionen får utgöra svar på frågan.” Frågan är tydligen mindre viktig än den diskussion den föranleder.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons