Nerslag i den svenska järnvägshistorien under 150 år

Publicerad
Annons

1856: Den svenska järnvägsepoken inleds den 5 mars för 150 år sedan med att det första tåget för allmän trafik körs mellan Örebro och Nora. I december öppnas SJ:s första sträckor: Malmö-Lund och Göteborg-Jonsered.
1856: En uppsättning av lokomotivet Prins August köps från Storbritannien.
1857: SJ får tredjeklassvagnar.
1860: Stockholm får järnväg när linjen till Södertälje blir klar.
1862: Västra Stambanan, Sthlm-Gbg, invigs.
1867: Den första kvinnan anställs vid SJ som telegrafist.
1871: Sammanbindningsbanan genom Stockholm öppnas. Bland annat rakt över Riddarfjärden och intill kulturhistoriskt känsliga delar. Debatten fortgår än i dag.
1872-1907: Under Oskar II:s regeringstid ökar järnvägsnätet från 2 000 till 12 000 kilometer. Två tredjedelar är privata banor.
1879: Werner Siemens visar ett elektriskt tåg på en utställning i Berlin.
1884: William Affischerings AB får ensamrätt på att sätta upp reklam på SJ:s stationer.
1894: Privatbanan Uppsala-Gävle får Sveriges första restaurangvagn.
1895: Världens
första elektriska järnväg med persontrafik öppnas. 9 kilometer mellan Stockholm och Djursholm.
1909: Första tågfärjelinjen till kontinenten, Trelleborg- Sassnitz.
1915: Malmbanan utrustas med eldrift.
1918: Getåolyckan, Sveriges genom tiderna värsta järnvägsolycka, 41 personer omkommer.
1920: Elloken svarar för 10 procent av alla transportkilometer.
1922: Stoppade säten införs i tredjeklassvagnarna.
1929: Årstabron invigs.

Annons

1932: Rälsbussen uppfinns av Hilding Carlsson.
1939: Elloken svarar för 80 procent av alla transportkilometer.
1939: Riksdagen beslutar att staten ska köpa upp alla järnvägar av betydelse.
1940: Tyska trupptransporter tilllåts på svenska järnvägar av regeringen.
1942: F-loket höjer hastigheten till 120 km/tim för snälltågen Sthlm-Gbg och Sthlm-Malmö.
1942: Sverige har världens längsta sammanhängande el-linje: Trelleborg-Riksgränsen, 2 022 km
1943: Pappershandukar används för första gången i SJ:s vagnar.
1949: Man börjar använda lastpallar i godshanteringen.
1952: 40 procent av
järnvägsnätet är olönsamt.
1950-1990: Järnvägsnätet minskas med en tredjedel.
1955: Rapidloket, som kallas för framtidens lok, körs i 150 km/tim.
1961: Järnvägarna på Öland läggs ner.
1967: Första RC-loket levereras.
1970: Det datoriserade biljettförsäljningssystemet SNAP införs.
1972: InterRail-kortet införs.
1972: Sista ångloket tas ur tjänst.
1974: De första kvinnliga konduktörerna anställs av SJ.
1977: SJ får den första kvinnliga lokföraren.
1980: ATC (automatisk tågkontroll) införs.
1987: SJ:s sista smalspåriga linje läggs ner.
1990: X 2000 sätts i trafik, klarar av att köras i 200 km/tim.
1993: Tunneln genom Hallandsåsen börjar byggas.
1999: Arlandabanan invigs.
2000: Öresundsbron invigs.
2001: SJ bolagiseras.
2004: En ny myndighet, Järnvägsstyrelsen, bildas för tillsynsfrågor.
2006: Sveriges järnvägar firar 150 år.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons