Digitalt skapat kulturarv ställer nya krav på KB

Teknikutvecklingen innebär stora utmaningar för nationalbibliotekets informationsinsamling. Ett nytt lagförslag om leveransplikt för elektroniska dokument kan vara ett steg i rätt riktning men riskerar att snabbt bli föråldrat.

Publicerad
Annons

Våra medier övergår i allt snabbare takt till att produceras och distribueras i digital form. Delar av den tidigare tryckta utgivningen flyttar över till internet, kartinformation samlas i dynamiska databaser och den tryckta kartan blir en exklusiv print-on-demand-produkt. Musik, tv och radio distribueras via internet och mobilnät, och konsumeras via bärbara mediespelare. Även konst skapas i det digitala mediet.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons