”Välkomnar alla att följa med sin tid”

Även i Slussendebatten måste man respektera myndigheters olika roller, menar riksantikvarien Lars Amréus.

Publicerad
Annons

Fredrik von Feilitzen försöker i sin replik lägga orden i munnen på mig genom att hävda att jag antyder att det skulle vara fritt fram att riva Slussen. Det är en ohederlig debatteknik. Som jag beskrev i min tidigare replik är ansvaret för det statliga kulturmiljöarbetet, och därmed även ansvaret för riksintressen, tudelat mellan jämbördiga statliga myndigheter – länsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet. Ingen av oss står över den andre eftersom vi svarar mot samma uppdragsgivare – regeringen. Men vi har olika roller. Riksantikvarieämbetets ansvar ligger i att peka ut nya riksintressen, revidera befintliga riksintressebeskrivningar, utöva uppsikt över riksintressesystemet, snarare än att överpröva enskilda beslut fattade av länsstyrelsen.

Det finns en tydlig ordning när berörda ogillar ett enskilt myndighetsbeslut. I en sådan överklagandeprocess kan Riksantikvarieämbetet avge yttrande när domstolen så önskar. Befogenheten att överpröva ett enskilt beslut ligger inte hos mig i egenskap av riksantikvarie, utan är något som riksdag och regering överlåtit till domstolsväsendet att avgöra.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons