Oklart om nya regler kring revision

Landets mindre och medelstora aktiebolag svävar fortfarande i ovisshet om detaljregler för sin revision. Branschorganisationen för revisorer och rådgivare, FAR SRS, upprörs över att en reform som väntas träda i kraft vid halvårsskiftet om slopad revisionsplikt för många aktiebolag ännu saknar färdig lagrådsremiss.

Publicerad
Annons

Idag måste alla aktiebolag ha en kvalificerad revisor som granskar bokföring, årsredovisning och förvaltning. Med kvalificerad avses en auktoriserad eller godkänd revisor. Kravet gäller från minsta aktiebolag till börsjättar.

I flera år har det stått klart att revisionsplikten slopas för de mindre aktiebolagen. Den socialdemokratiska regeringen började skissa på utredningsanvisningar mot bakgrund av ett EU-direktiv.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons