Nu skärper vi reglerna för industriutsläpp

I dag inför vi EU:s industriutsläppsdirektiv i svensk rätt. Det ger oss bättre förutsättningar för ett effektivt miljöskydd, skriver miljöminister Lena Ek (C).

Publicerad
Annons

I dag har ett nytt regelverk beslutats som genomför stora delar av EU:s nya industriutsläppdirektiv. EU:s nya regler om industriutsläpp omfattar cirka 1100 större industriella verksamheter i Sverige och vilka krav vi ställer på utsläpp från verksamheterna. Ett antal nya verksamheter blir tillståndspliktiga till följd av industriutsläppsdirektivet och det ställs krav på regelbundna tillsynsbesök. Reglerna innebär skärpta utsläppskrav för stora förbränningsanläggningar i kraftverk, kraftvärmeverk och fjärrvärmeanläggningar. Utsläppskrav för avfallsförbränning skärps också, bland annat i fråga om utsläpp av stoft, kväveoxider och svaveldioxid från samförbränningsanläggningar.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons