”Låt inte universitet betygsätta sig själva”

Förslaget till kvalitetsutvärdering av universitet och högskolor, som Universitetskanslersämbetet tycks göra till sitt, leder till en mer fragmentiserad högre utbildning. Det ger landets universitets- och högskoleledningar en alltför stark maktposition, skriver Tobias Hägerland och Alexander Maurits, Lunds universitet.

Publicerad
Annons

En grupp studenter ska tentera en kurs för att visa att de har uppnått kursens lärandemål. Var och en av studenterna får själv välja examinationsform och skriva tentafrågorna. Dessutom får varje student själv bedöma och betygsätta sin prestation. Läraren håller sig diskret i bakgrunden. Bara någon enstaka gång ber hon att få se en av tentafrågorna och studentens svar. I övrigt litar hon på studenternas goda vilja och förmåga att bedöma sina egna studieprestationer.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons