Rennäringens kris är inte vargens fel

Foto: LARS PEHRSON
Publicerad
Annons

Att rennäringen befinner sig i kris är uppenbart för var och en som har kännedom om de förhållanden som råder (
Brännpunkt 18/2). I Sverige ryms det cirka 250000 renar beroende på att tillgången på bete inte är obegränsad. För att få en på utkomst (300000 kronor per år) från sin renskötsel behöver en renskötare ha en hjord på 700 renar, välnärda och med rätt kön och åldersfördelning. Det finns framstående företrädare för Svenska Samers Riksförbund som påstår att det krävs 900 renar för att nå denna inkomst i dag. Räknar vi utifrån den lägre siffran leder den oss till insikten om att det finns ett ekonomiskt utrymme för knappt 400 renägare, att försörja sig på sina renar i landet.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons