Utveckling av friskolereformen bättre än förbud

Vi har i dagarna begärt att regeringen närmare ska utreda hur skyddet för elever ska utformas om en friskola går i konkurs. Vi föreslår bland annat en obligatorisk samrådsskyldighet vid hot om konkurs, skriver Annika Lundius och Anders Morin, Svenskt Näringsliv.

Publicerad
Annons

I den rådande skoldebatten i Sverige ifrågasätts såväl vinstsyftande friskolor som det fria skolvalet. Detta är märkligt om man vill värna skolans kvalitet och individens rättigheter. Ny forskning visar att inga elevgrupper har missgynnats av det fria skolvalet och att friskolorna har utvecklat kvaliteten. I stället för borttagen valfrihet och vinstförbud bör friskolereformen utvecklas genom att stärka elevskyddet om en friskola går i konkurs. 

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons