Regeringen måste slå vakt om innehållet på internet

Innehållstjänster på internet är en växande sektor som kan få stor betydelse för sysselsättning och tillväxt, men bristande konkurrensförutsättningar i den digitala miljön hämmar tillväxtmöjligheterna och investeringsviljan. Nu krävs verkningsfulla åtgärder från regeringens sida, till exempel för hur internetleverantörerna kan involveras för att stävja de omfattande immaterialrättsintrången på internet. Det skriver Kristina Ahlinder, vd Svenska Förläggareföreningen, och Per Strömbäck, redaktör Netopia.

Publicerad
Annons

Sveriges digitala ekonomi växer snabbt. Intresset för de värden som kan skapas över internet ökar i takt med att de digitala tjänsternas tillväxt- och sysselsättningspotential blir allt mer påtaglig. Den svenska regeringen har inlett arbetet med en Digital agenda för Sverige. En viktig målsättning i detta arbete uppges vara att Sverige ska utvecklas till ”världens mest konkurrenskraftiga digitala ekonomi så att nya jobb och nya tjänster och produkter kan växa fram just här”. IT-minister Anna-Karin Hatt betonar också att Sverige har haft och bör ha en ledande roll i EU:s arbete på området.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons