Klassisk bildning mot relativismen

Publicerad
Annons

Om man menar att borgerlig politik syftar till att minimera det statliga inflytandet över våra liv, samtidigt som den bör öka individens möjlighet att vara delaktig i och utöva omedelbar påverkan på den politik som förs, är det märkligt att man från borgerligt håll inte i större utsträckning driver frågor om bildning och civilisation. Ty dessa frågor utgör, menar jag, själva grogrunden för såväl en fungerande demokrati som för minskat statligt inflytande.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons