Återvinningen fungerar inte alls bra

Publicerad
Annons

I onsdags presenterades miljödepartementets avfallsutredning om hur landets avfallshantering kan förbättras. Det tog inte lång tid innan företrädare för förpackningsindustrin, som i dagsläget är ansvarig för återvinningsstationerna i Sverige, gick till attack mot utredningens slutsatser (
Brännpunkt 29/8). I vanlig ordning kräver företrädarna fler utredningar innan några beslut kan tas och påpekar att det nuvarande systemet , där de sätter servicenivån utan inblandning ifrån kommunerna, ger omfattande miljövinster. De lyfter också fram samarbetsavtalen med kommuner i Stockholms län som modell.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons