Monument med mänskliga proportioner

De 31 minnesmärken som har rests över Raoul Wallenberg i världen visar att monumentkulturen har genomgått en demokratisk vitalisering. Den dödförklarade hjältegenren har fått ny mening.

Publicerad
Annons

Redan 1945 påpekade den amerikanske filosofen Sidney Hook att hjältar kan utgöra en fara för en demokrati. Heroer har nämligen potentialen att ändra historiens gång och därmed också existerande politiska system. I samhällen där pluralism och jämställdhet prioriteras ska det idealt sett inte finnas några behov av hjältars ingripanden. Hjältar är förknippade med egenskaper som inte alltid stämmer överens med de uttalade målsättningar om breda kompromisslösningar som såväl politiker som den ickeheroiska majoriteten av medborgare lever efter i nutida demokratier.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons