Utlänningslagen ger barn otillräckligt skydd

Hänvisningar till ”barnets bästa” i utlänningslagen har syftat till att skydda barnen, men det har gång på gång visat sig otillräckligt. Det är viktigt att inkorporeringen av barnkonventionen leder till förbättringar, skriver Maria Ferm (MP).

Publicerad
Annons

I år är det 25 år sedan Barnkonventionen antogs i FN:s generalförsamling. Den dåvarande regeringen i Sverige ratificerade konventionen 1990 utan några reservationer. Trots att Sverige har förbundit sig att följa Barnkonventionen finns det fortfarande brister i både lagstiftning och praxis eftersom konventionen inte är införlivad i svensk lag. Det är därför mycket glädjande att ett av de första besluten den nya regeringen aviserade var att ge barns mänskliga rättigheter en starkare ställning genom att göra konventionen till lag. I det arbetet som nu följer är det viktigt att se till alla barn.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons