HVB-hem stängs - livsfara för unga

Ett HVB-hem, hem för vård eller boende, för barn- och ungdomar i Västsverige som drivs av Nätverkscentrum i Göteborg AB får sitt tillstånd indraget omgående. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har funnit ett flertal så allvarliga missförhållanden att de utgör en fara för barnens liv, hälsa och personliga säkerhet.

TT
Uppdaterad
Publicerad
Annons

– Utformningen på verksamheten och personalens och huvudmannens förhållningssätt till barnen har medfört att de inte har fått de insatser de har rätt till, säger inspektören Lars Ericsson till TT.

Verksamheten, som fick tillståndet indraget på fredagen, får tillsammans med socialtjänsten en vecka på sig att lösa situationen för de inskrivna. Verksamheten hade tillstånd att ta emot totalt 19 barn.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons