”Hellre tråkig rättegång än underhållning och terapi”

Joakim Molander, Thorulf Arwidson
Publicerad
Annons

Rättsfilosofen Joakim Molander tycker att min debattartikel på SvD Brännpunkt om radiosändningar från rättegångar ger uttryck för juristers avoga inställning till lekmännens insyn i och delaktighet i det rättsliga förfarandet. Juristers syn ansåg han präglas av viss förmätenhet och uppfattningen att experter bäst kontrollerar experter. Dessutom har jurister lagt sig till med en särpräglad vokabulär som gör rättegångar svårbegripliga för allmänheten, ansåg Molander.
Hans konstateranden är inte helt felaktiga, vilket däremot hans slutsatser är. Juristers uppfattning är att domstolsförfarandet skall präglas av juridiskt kunnande och professionalism av alla aktörer. Någon annan uppfattning skulle vara häpnadsväckande. Nämndemännens medverkan i den dömande verksamheten framstår därför som en märklig relikt från bondesamhället. De saknar ju juridisk kunskap och har i stort sett inte bättre förmåga att bedöma bevisfrågor än folk i allmänhet.

Frågan är om deras medverkan tillför något i den dömande
verksamheten. Sunt förnuft är visserligen alltid bra att ha, men common sense är inte en rättskälla ens i common law-länderna. Att allmänheten skulle ha möjlighet att utöva någon kontroll av att förhandlingarna i en rättssal går rätt till är en naiv förhoppning. Däremot kan det ha viss betydelse att de och andra bibringas känslan av att ha inblick. Vill samhället öka rättssäkerheten i domstolsförfarandet finns mycket annat att göra än att tillåta radioutsändningar.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons