Vad är det vi medverkar till?

SURROGATMÖDRAR En hel industri har växt fram kring surrogatmödrar och det liknar organhandel med fattiga kvinnor inblandade. Deras rättslöshet väcker tankar kring etik och värderingar, skriver familjerättssocionomen Lotti Sörelius.

Uppdaterad
Publicerad
Annons

I mitt arbete som familjerättssocionom i Mellansverige har jag nyligen handlagt en utredning gällande adoption av ett barn, som har fötts av en surrogatmamma i Indien. Ett par liknande ärenden har utretts av mina kollegor. Detta är ett nytt område för oss familjerättssocionomer och väcker en mängd tankar om etik och värderingar och fick mig att ställa frågan: Vad är det vi medverkar till?

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons