Ingemar Lundkvist:Cirkeln är sluten för brevet

Man skulle kunna tro att e-posten, som sekundsnabbt skickar ett meddelande runt jorden utan porto, innebär döden för brevet. Och det gör den. Men den framburna posten är större än någonsin och tillbaka där den började: som förmedlare av ekonomiska, organisatoriska och juridiska spörsmål.

Publicerad
Annons

I mitten på 1600-talet skapades den samhällsfunktion som började med att befordra maktens handlingar och småningom blev hela svenska folkets bringare av skrivna meddelanden. Under brevskrivandets guldålder, från mitten av 1800-talet och hundra år framåt, var människor i alla åldrar involverade i konsten att utbyta livstecken och underrättelser med vänner och anhöriga i när och fjärran. Tekniska landvinningar som telegraf, telefon, radio, tv och telefax minskade korresponderandet men hotade inte brevets hjärteplats i medborgarnas tankevärld. När informationsåldern öppnar porten till en digital värld, med omedelbar framkomst för alla former av meddelanden, är det traditionella brevskrivandets dagar räknade. Av 20 miljoner försändelser som dagligen strömmar genom landets sju postterminaler är högst 4 procent (cirka 800 000) privata brev. Från att ha varit själva sinnebilden för kontakt och gemenskap genom tid och rum, och postens viktigaste inkomstkälla, är det pappersburna meddelandet nu på väg att fasas ut och försvinna.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons