Nio av tio tåg i tid

Tågtrafiken på det svenska järnvägsnätet fortsätter att öka. Trots en tätare trafik förbättrades punktligheten för svenska gods- och persontåg under 2008, visar Banverkets årliga sammanställning.

Emma Johannisson
Publicerad
Annons

Persontågstrafiken, som utgör två tredjedelar av tågtrafiken, är också den del som ökar mest, särskilt i storstadsregionerna där trafiktätheten redan befinner sig på en kritisk nivå.

De så kallade kraftsamlingar som Banverket gjort i regionerna har dock inneburit vissa förbättringar när det gäller den sammanräknade punktligheten för både gods- och persontåg.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons