Militärhandbok blev fredens rättesnöre

Robert Baden-Powells ”Scouting for Boys” används världen över som handbok för fredssträvande scouter. Vid första anblick kan boken verka förespråka enkönad nationalism och militarism, men den är fylld av motsägelser och paradoxer.

Publicerad
Annons

Förra året firade scouterna hundra år och fortfarande håller de ställningen som en av de största ungdomsrörelserna i Sverige och internationellt. Enbart lägret i Rinkaby i Skåne – ”Jiingi-jamboree” – samlade mer än 20 000 ungdomar i fjol. Representanter för scouting talar om en tidsenlig, global, fredsivrande, natur- och miljöinriktad ungdomsrörelse. Organisationen tycks därmed ha gett sig ut på en lång hajk från sina militaristiska och imperialistiska rötter. Eller har man det? Mycket tyder på att motsägelserna och paradoxerna fanns med redan från början.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons