Bygg nya bostäder vid hamnområdena

Bygg bort ödsligheten kring hamnar och färjeterminaler. Med hjälp av sunt förnuft, väl beprövade avtalsinstrument, god arkitektur och modern miljöteknik går det i dag att skapa attraktiva bostäder nära vattnet vid Värtahamnen och Frihamnen i Stockholm. Samma väg är fullt framkomlig även i andra hamnstäder, skriver Staffan Michelson, expert på miljörätt.

Publicerad
Flygbild över Värtahamnen och Frihamnen med två fartyg från Tallink. I bakgrunden ser man Kaknästornet och Norra Djurgården.

Flygbild över Värtahamnen och Frihamnen med två fartyg från Tallink. I bakgrunden ser man Kaknästornet och Norra Djurgården.

Foto: BERTIL ERICSON/SCANPIX
Annons

Det råder brist på bostäder i Stockholm och flera andra av landets tillväxtregioner. Ett av hindren för bebyggelse anses vara osäkerhet om hur gällande normer kring buller i bostädernas närhet ska hanteras. I sin nyligen presenterade proposition om investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem har regeringen därför utsett Boverket och Naturvårdsverket att samråda med varandra och övriga berörda myndigheter i en utredning om hur buller kan behandlas vid planering av bostäder i närheten av hamnar med mera (Prop. 2012/13:25, överlämnad till riksdagen den 12 oktober 2012).

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons