ANNONS
Scrolla ner till SvDScrolla ner till SvD

Bygg nya bostäder vid hamnområdena

Bygg bort ödsligheten kring hamnar och färjeterminaler. Med hjälp av sunt förnuft, väl beprövade avtalsinstrument, god arkitektur och modern miljöteknik går det i dag att skapa attraktiva bostäder nära vattnet vid Värtahamnen och Frihamnen i Stockholm. Samma väg är fullt framkomlig även i andra hamnstäder, skriver Staffan Michelson, expert på miljörätt.

Publicerad

Det råder brist på bostäder i Stockholm och flera andra av landets tillväxtregioner. Ett av hindren för bebyggelse anses vara osäkerhet om hur gällande normer kring buller i bostädernas närhet ska hanteras. I sin nyligen presenterade proposition om investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem har regeringen därför utsett Boverket och Naturvårdsverket att samråda med varandra och övriga berörda myndigheter i en utredning om hur buller kan behandlas vid planering av bostäder i närheten av hamnar med mera (Prop. 2012/13:25, överlämnad till riksdagen den 12 oktober 2012).

Laddar…