Rabbin försvarar”Hitlers påve” Pius XII

Harald Hamrin
Publicerad
Annons

KOMMENTAR | Vatikanen och Förintelsen

Den internationella polemiken kring Vatikanens och den katolska kyrkans agerande under andra världskriget - och särskilt i förhållande till nazismen och judeförföljelserna - fortsätter. Denna gång handlar det om ett brinnande försvar för Vatikanen och påven Pius XII personligen, som rentav föreslås få en plats bland de ”rättfärdiga” i Yad Vashem i Jerusalem. Och försvaret kommer inte från vem som helst: författaren till den nya boken ”The Myth of Hitler”s Pope” (Regnery Publishing) heter David G Dalin, är själv jude och rabbin samt professor vid Ave Maria University i Florida.
Boktiteln anspelar naturligtvis på John Cornwells omskrivna bok för några år sedan, ”Hitler”s Pope”, i vilken Pius XII framställs som tyskvän och antisemit - helt i samma anda som Rolf Hochhuths skådespel ”Ställförträdaren” från 1963. I en understreckare för en tid sedan (12/3 2005) redogjorde jag för ett par böcker i vilka anklagelserna för antisemitism bestämt tillbakavisades, men i vilka författarna samtidigt erkände att Pius
XII varit överdrivet försiktig i sitt diplomatiska nit.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons