Jämställdhetspolitik missar målet

Kvinnors svagare ställning på arbetsmarknaden har permanentats och kvinnor har fortfarande huvudansvaret för barnen. För att bli framgångsrik måste politiken på allvar bryta könsordningen, skriver professor Anita Nyberg i en ny rapport från SNS.

Publicerad
Jämställdhetspolitiken utmanar inte på allvar könsordningen. Kvinnor har fortfarande huvudansvaret för hem och barn, skriver professor Anita Nyberg.

Jämställdhetspolitiken utmanar inte på allvar könsordningen. Kvinnor har fortfarande huvudansvaret för hem och barn, skriver professor Anita Nyberg.

Foto: JESSICA GOW/SCANPIX
Annons

För femtio år sedan gav SNS ut forskningsrapporten ”Kvinnors liv och arbete” (1962). I den introducerades ett nytt sätt att se på förhållandet mellan könen. Sedan dess har politiken sökt underlätta för kvinnor att förena förvärvsarbete och familj, men den har inte utmanat könsordningen. Även om politikens syfte är att stödja båda föräldrarna befäster den kvinnors roll som ansvariga för vård av barn och hushållsarbete. Resultatet är att könsmönster och bristen på jämställdhet vidmakthålls i hemmet såväl som på arbetsmarknaden. Det visar en genomgång av effekterna av de främsta jämställdhetspolitiska åtgärderna sedan 1970-talet i en ny antologi från SNS – ”Arbete och jämställdhet, Förändringar under femtio år” (2013).

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons