Stig Strömholm:Utvecklingen sprang ifrån julimonarkin

FRANKRIKE Julimonarkin 1830–48 under kung Louis-Philippe blev inte den öppning mot en mindre dramatisk och uppslitande utveckling som aktörerna hade hoppats på. I en ny bok redogörs detaljrikt för händelseförloppet.

Stig Strömholm
Publicerad
Annons

Att en historiker har ett mer eller mindre starkt känslomässigt förhållande till den epok och de människor som han eller hon skriver om är varken ovanligt eller anmärkningsvärt. Det är i själva verket svårt att föreställa sig att någon underkastar sig den möda som en någorlunda omfattande historisk framställning kräver utan att ett sådant förhållande finns redan från början eller växer fram under arbetets gång.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons