Stora brister i storverk om vikingaspråk

Vad voro vikingarna? Rune Palm försöker lättbegripligt sammanfatta vår tids vetenskapliga syn på det götiska tankegodset. Bokens brister i struktur, proportioner och exakthet fördunklar dock det ljus som kastas över vikingatiden.

Publicerad
Annons

Det forntida och medeltida kulturarvet, i litteratur och språk, började i Skandinavien bearbetas vetenskapligt på 1600-talet. I den ”götiska” språk- och tankevärlden - i saga och eddadiktning, i runinskrifter och landskapslagar - såg man i renässansens anda vår egen, inhemska antik. Den togs entydigt och oblygt i statsnyttans och den nationella propagandans tjänst.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons