Hur många ubåtar behöver egentligen Sverige?

Visst behöver Sverige ubåtar. Det är de politiska partierna rätt ense om. Men uppfattningen skiljer sig markant när det gäller hur många ubåtar som krävs. Kolla in vad respektive parti tycker i vår enkät.

Per Mattsson, Tomas Augustsson
Publicerad
Annons

Hur många ubåtar behöver Sverige och varför behöver vi just så många?
Vänsterpartiet ser att vi i en nära framtid har behov att köpa in även ubåtar. Vi har en lång kust och vi behöver moderna ubåtar som klarar av att bevaka och eventuellt upptäcka och bekämpa intrång på svenska vatten. Det måste dock jämföras med andra materielbehov och därför behöver vi genomföra en genomlysning av ekonomin och hur nära i tid vi har möjlighet att införskaffa dessa ubåtar.
 

Det råder överkapacitet i den globala försvarsindustrin. Hur ser ni på den svenska försvarsindustrin och dess betydelse för försvaret framöver?
Vi har också behov av att se till att vi har kvar en svensk försvarsindustri. Viss kompetens som vi i dag har måste bevaras och utnyttjas, speciellt eftersom vi är ett alliansfritt land. En modern försvarsindustri hjälper oss att vara så självständiga det går. Det tar dock inte bort behovet av att också köpa materiel utifrån.
Ett problem är försvarsindustrins exportberoende som vi måste ta hänsyn till. Men vi vill begränsa svensk export så mycket det går.
Med tanke på att vapenhandeln är en rätt korrumperad bransch är det viktigt att värna våra säkerhetsintressen. Det innebär eventuellt ökade kostnader men det är något vi får ta med i beräkningarna.
 

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons