Samarbetet blir aldrig vad det varit

Oavsett hur det grekiska dramat slutar är en sak redan helt klar: Eurosamarbetet blir aldrig mer vad det har varit. Upplösning eller kraftigt skärpt finanspolitisk disciplin synes vara de två alternativen som erbjuds. Och det räcker inte med mer bindande regler i finanspolitiken; minst lika viktigt är skärpt övervakning och disciplin i den ekonomiska strukturpolitiken, om eurosamarbetet ska räddas.

Mats Hallgren
Publicerad
Annons

Sedan euroländerna gemensamt ställt upp med nödlån för att förhindra en betalningsinställelse i Grekland har ett nytt läge uppstått. I eurosamarbetets regelverk råder förbud mot att rädda ett land som misskött sig (så kallad bail-out).

Före nödlånet var varje eurolands statsskuld varje eurolands eget ansvar. Så är det i realiteten inte längre. En konsekvens av att alla euroländer nu tagit ansvar för Greklands statsskuld blir att alla euroländers statsskulder i framtiden är alla euroländers ansvar. Och eftersom statsskulderna kan sägas vara de årliga budgetunderskotten lagda på hög, blir också alla länders finanspolitik alla länders gemensamma ansvar.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons