ANNONS
Scrolla ner till SvDScrolla ner till SvD

Staten agerar cyniskt och hänsynslöst

Joakim Molander
Publicerad

Ett av den svenska historiens minst utforskade områden är statens övertagande av samernas renbetesmarker i Norrland. När nu historikern Lennart Lundmark i ”Stulet land. Svensk makt på samisk mark” (Ordfront) förmedlar en populärvetenskaplig men grundlig analys av hur denna process egentligen gått till blir det uppenbart att historien är mer än historia. De övergrepp som Sverige gjort sig skyldigt till gentemot samerna under de senaste 200 åren har nämligen politiska och juridiska implikationer idag. Och då handlar det inte bara om det faktum att Sverige har en obetald skuld till samerna. Det handlar också om att våra svenska domstolar idag är i full färd med att ge tidigare förbrytelser en juridisk grund.

I ”Stulet land” visar Lundmark hur den svenska staten under 1800-talet genom en smygande administrativ och juridisk process successivt urgröpte samernas markrättigheter i fjällen, och sedermera delade ut marken till privata markägare eller behöll den själv. Denna process, som präglades av tidens starka strömningar av rasism och nationalism, tog sig uttryck i form av en mängd enskilda beslut av domstolar, länsstyrelse och riksdag som tillsammans ledde till det till synes legala övertagandet av samernas mark.

Laddar…