Recension

Evighetens stränderEn av de mest betydande memoarromanerna

Publicerad
Annons

I dag ger Sun Axelsson ut vad som rimligtvis är den avslutande volymen i den självbiografiska romanserie som hon inledde för mer än tjugo år sedan med ”Drömmen om ett liv”. Med den titeln på en stark och skarpsynt skildring av en flickas barndom och uppväxt avsåg hon kanhända också att ge läsaren en antydan till bruksanvisning: detta är litteratur, eller med andra ord en sorts dröm om verkligheten, berättad med diktarens frihet trots den uppenbara närheten till författarens eget liv. I den så kallade bekännelsegenren, som just då - i 1970-talets slut - i så hög grad blivit på modet, ville Sun Axelsson egentligen inte räknas in. Ändå har hon fått finna sig i att ses som en av dess pionjärer, inte minst i kraft av den roman som fortsatte serien. ”Honungsvargar” hette den, och detta egenhändigt uppfunna epitet betecknade ett flertal manliga kolleger och vänner - både fadersfigurer och förebilder som Artur Lundkvist och Åke Janzon och litterära lekkamrater som Pär Rådström, Urban Torhamn och Petter Bergman - som var föremål för en rad kärleksfulla miniatyrporträtt i boken.

Några år senare gick hon ännu ett stycke längre tillbaka i tiden och rapporterade i ”Nattens årstid” om en nära nog katastrofal årslång vistelse i Chile som förälskad tjugotreåring - en erfarenhet som efter hemkomsten gav henne en sorts genombrott med den poetiskt uttrycksfulla reseskildringen ”Eldens vagga”. ”En själsbiografi” var Sun Axelssons egen beteckning på ”Drömmen om ett liv”, och ”Nattens årstid” kallade hon ”en autofiktiv roman”. Hennes berättarmetod gör att båda etiketterna känns helt och hållet relevanta. Stilistiskt kan hon ”pendla mellan det vårdslöst banala och det poetiskt geniala på ett ganska halsbrytande vis”, skrev jag när hon fick SvD:s litteraturpris för sjutton år sedan - ett omdöme som det känns angeläget att modifiera i dag, när man framför allt fäster sig vid hennes mognad och säkerhet i återgivningen av människor och miljöer.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons