Befäl: Dålig säkerhet i försvaret

Försvarsmakten har en bristande säkerhetskultur. Information om risker och faror i arbetsmiljön tas inte tillvara.

TT
Publicerad
Annons

Den hårda kritiken kommer från Officersförbundet.

Den fackliga organisationen har studerat och följt upp en rad olyckor och tillbud från de senaste åren och domen över myndighetens högsta ledning är hård.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons