Johan Östling:Onyttiga studier har fått en liten renässans

”Det räcker icke med att duglig­göra sig för livets praktiska uppgifter”, förkunnade Arthur Engberg 1938. En ny antologi skildrar svensk bildningsdebatt under 200 år, och är i sig ett exempel på att den länge stendöda bildningstanken upplever en ny vår.

Johan Östling
Uppdaterad
Publicerad
Annons

David Lurie, huvudpersonen i J M Coetzees roman ”Onåd”, har vigt sitt yrkesliv åt den engelska romantiken. Han innehade tidigare en lärostol i moderna språk, men när hans ämne lades ned i den stora rationaliseringen blev han biträdande professor i kommunikation. Merparten av sin tid får han nu ägna åt kurserna ”Kommunikation 101” och ”Kommunikation 201”. Han vantrivs på sin kastrerade institution och hans uppväxt och skolning har gjort honom helt passé i den nya tiden; han är en präst i en postreligiös epok. På lediga stunder, när han inte håglöst delar ut uppgifter till studenter, leker han med tanken på att skriva ett verk om Byron, ”en meditation om kärlek mellan könen i form av en kammaropera”.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons